Category: เมนูกระเพราะ

ข้าวผัดกระเพราข้าวผัดกระเพรา

 ผัดกระเพราเมนูประจำร้านอาหารตามสั่งและเป็นเมนูที่นิยมที่สามารถทำเองได้ที่บ้าน เมื่อเรามีเวลาในการเข้าครัว ในส่วนของผักกระเพราะสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายอย่าง เช่น ผัดกระเพราะหมู ไก่ เนื้อ...

การทำอาหาร ข้าวผัดกระเพรา ผัดกระเพราะหมูสับ เมนูกระเพราะ