Category: กับแกล้ม

ออร์เดิร์ฟออร์เดิร์ฟ

ออร์เดิร์ฟ เป็นเมนูอาหารสำหรับทานเป็นกับแกล้มหรืออาหารว่างที่รวมวัตถุดิบต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยเฉพาะอาหารทานเล่นประเภทอบและทอดที่ต้องมี ได้แก่ ถั่ว เฟรนฟาย...

กับแกล้ม ออร์เดิร์ฟ เมนูทอด

หมูทอดกระเทียมพริกไทยหมูทอดกระเทียมพริกไทย

 หมูทอดกระเทียมพริกไทย เมนูที่มีอยู่ในอาหารตามสั่งและมีรสชาติที่รับปรัทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งโดยทั่วไปถูกนำมาประยุกต์ให้มีความน่ารับประทานแตกต่างกัน เช่น หมูทอดสมุนไพร , หมูแดดเดียวทอดกระเทียมพริกไทย และ หมูทอดกระเทียมพริกสด...

กับแกล้ม การทำอาหาร หมูทอดกระเทียมพริกไทย